PHRANAKHON STORY

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร
Supported by Thai Media Fund

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ 23 แห่ง

วัดทิพยวารีวิหาร

วัดทิพยวารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่) เป็นวัดจีนเก่าแก่ที่มีอายุสองร้อยกว่าปี
สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนอย่างงดงาม และวัดแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมในช่วงตรุษจีน
ที่ผู้คนนิยมมาขอพรและแก้ปีชงอีกด้วย ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและเทวรูปองค์ทวยเทพหลายองค์ให้ไหว้ขอพร ไม่ว่าจะเป็นองค์พระประธานทั้งสาม เจ้าแม่กวนอิมพันกร เจ้าแม่ทับทิม
เทพเจ้ากวนอู องค์พระกษิติครรภโพธิสัตว์ และเทพเจ้ามังกรเขียว
วัดแห่งนี้มีการประพรมน้ำมนต์จากบ่อน้ำทิพย์ซึ่งเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณ
อายุสองร้อยกว่าปีภายในวัด

สแกน AR

สัมผัสกับการท่องเที่ยวชมวัดเสมือนจริง
ได้ที่ Phranakhon story Application

วัดทิพยวารีวิหาร

คลิกหัวข้อที่สนใจได้ที่ด้านล่างนี้

เดิมวัดนี้ชื่อ วัดพรหมสุรินทร์ สร้างขึ้นในปี
พ.ศ. 2353 (สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย) โดยเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขณะมีบรรดาศักดิ์เป็น
พระพรหมสุรินทร์

ศาลเจ้าเทพมังกรเขียวที่ชาวจีนแต้จิ๋วนับถือ
กันมาอย่างช้านาน เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากและจะประทานพรให้ผู้ที่มาขอพรสมความปรารถนา

ประวัติการก่อตั้ง

วัดทิพยวารีวิหาร

วัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่ ตั้งอยู่ในซอยทิพยวารี
ถนนตรีเพชร เขตพระนคร (บ้านหม้อ) กรุงเทพฯ [2] สร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรีในปี พ.ศ. 2319 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และได้ถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปี จนประมาณปี
พ.ศ. 2439 พระอาจารย์ไหซัน พระภิกษุชาวจีนจากมณฑลหูหนาน ได้จาริกมาจำพรรษาที่วัดทิพยวารีวิหารแห่งนี้
และได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่โดยได้ความร่วมแรงร่วมใจจากชาวไทยและชาวจีนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น จนวัดอยู่
ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม ในปีพ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานสมณศักดิ์ให้อาจารย์ไหซันเป็นหลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์
ปลัดซ้ายจีนนิกาย ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัด
และทรงพระราชทานนามวัดภาษาไทยว่า "วัดทิพย์วารีวิหาร"
โดยตั้งตาม "บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์" หรือ "บ่อน้ำทิพย์"
ภายในวัดที่มีอายุกว่าสองร้อยปีนั่นเอง

วัดทิพยวารีวิหาร

ศาลเจ้าเทพมังกรเขียว

ภายในวัดเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเทพมังกรเขียวที่ชาวจีนแต้จิ๋วนับถือกันมาอย่างช้านาน เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากและจะประทานพรให้ผู้ที่มาขอพรสมความปรารถนา และยังช่วยคุ้มครองดวงชะตา เสริมพลังบารมี และโชคลาภอีกด้วย
นอกจากนี้ ภายในวัดทิพยวารีวิหารยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้ เช่น องค์พระประธานทั้งสาม
เจ้าแม่กวนอิมพันกร เจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู องค์พระกษิติครรภโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หมออูโต๋ว
เทพปรองดอง เทพขุนพลเอี่ยยิ่ม และองค์ซำกวงหรือเทพสามตา

อ้างอิงจาก
Palanla webmaster. (2565). วัดทิพยวารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. สืบค้นจาก https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=834
Nukkpidet. (2565). วัดทิพยวารีวิหาร วัดกัมโล่วยี่ วัดจีน แก้ชง ในกรุงเทพ เสริมโชค เสริมบารมี. สืบค้นจาก https://travel.trueid.net/detail/BylgpeYGr6Nz