• สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

  23 แห่งสถานที่สำคัญในพุทธศาสนาเขตพระนคร

  วัดเป็นสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนา ภายในวัดมีพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตาด้วยจิตกรรมไทย ซึ่งเป็นภาพวาดที่ร้อยเรียงเรื่องราวทาง พุทธประวัติ และประวัติศาสตร์พระนคร ทั้งความเป็นมา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมของคนไทยในเขตพระนคร
 • Addons For Elementor

  Element Pack

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
 • Discover your Talents

  On Elementor

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

PHRANAKHON STORY

Supported by Thai Media Fund

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร