PHRANAKHON STORY

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร

ผลงานการออกแบบ และแนวความคิดการออกแบบ AR ภายในสื่อเว็บไซต์

ผลงานการออกแบบ AR ภายในสื่อเว็บไซต์นั้นสามารถรับชมได้ผ่านการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของโครงการและสแกนไปที่ภาพต่างๆบนเว็บไซต์ AR จะแสดงผลงานออกแบบซึ่งทำให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีความน่าสนใจและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่คนในสังคม

ผลงานการออกแบบ
และแนวความคิดการออกแบบ AR ภายในสื่อเว็บไซต์

แนวความคิดของการออกแบบสื่อ AR ภายใต้สื่อเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ออกแบบ AR สร้างประสบการณ์ย้อนอดีต

ออกแบบ AR สร้างประสบการณ์ย้อนอดีตโดยผ่านการสร้างสรรค์ผลงานลงสีดิจิทัลลงบนภาพโบราณโดย AI และ Artist เพื่อสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ให้กับผู้รับชม
ได้เพลิดเพลินกับเนื้อหาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ออกแบบ AR สร้างภาพประกอบเนื้อหา

ออกแบบAR สร้างภาพประกอบเนื้อหา โดยการทำภาพมาสร้างสรรค์เป็นกราฟิกเพื่อให้มีความน่าสนใจและมีความสอดคล้องกับเนื้อหาให้ผู้ชมได้รับชมภาพที่สามารถทำให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตมากยิ่งขึ้น

ออกแบบ AR สร้างภาพประกอบเนื้อหา
จากอดีตถึงปัจจุบัน

ออกแบบ AR สร้างภาพประกอบเนื้อหาโดยกำหนดเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันซึ่งจะมีการนำภาพในอดีตของเรื่องราวประวัติศาสตร์และความเป็นจริงในปัจจุบันนำมาสร้างสรรค์ให้ผลงานซึ่งมีการร้อยเรื่องราวให้ผู้ที่เข้าชมนั้นมีประสบการณ์การร่วมกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในหัวใจพระนคร

ภาพ AR ที่ออกแบบผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์

หัวข้อเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ผลิต AR สามารถสแกนรับชมได้ในแอปพลิเคชัน

ประวัติศาสตร์พระราชวังและวังในเขตพระนคร

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ชุมชนในเขตพระนคร

ประวัติศาสตร์สศาลเจ้าในเขตพระนคร

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทาง ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมในพระนคร

ประวัติศาสตร์พระราชวังและวังในเขตพระนคร

พระบรมมหาราชวัง

พระราชวังบวรสถานมงคล หรือ พระบวรราชวัง

วังบูรพาภิรมย์

พระราชวังสราญรมย์

วังสะพานช้างโรงสี วังเหนือ

วังสะพานช้างโรงสี วังใต้

วังท่าพระ หรือ วังล่าง

วังมะลิวัลย์

วังบางขุนพรหม

วังเทวะเวสม์

วังสรรพสาตรศุภกิจ

วังบ้านหม้อ

วังวรวรรณ

วังตรอกสาเก

วังถนนพระอาทิตย์

วังท่าเตียน หรือ วังจักรพงษ์

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดสุทัศนเทพวราราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดมกุฏกษัตริยาราม

วัดนรนาถสุนทริการาม

วัดราชนัดดาราม

วัดเทพธิดาราม

วัดตรีทศเทพ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วัดมหรรณพาราม

วัดทิพย์วารีวิหาร

วัดชนะสงคราม

วัดสังเวชวิศยาราม

วัดสามพระยา

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

วัดบุรณศิริมาตยาราม

วัดราชบุรณะ

ประวัติศาสตร์ชุมชนในเขตพระนคร

ชุมชนสามแพร่ง

ชุมชนบางลำพู

ชุมชนจักรพรรดิพงษ์

ชุมชนบ้านบาตร

ประวัติศาสตร์ศาลเจ้าในเขตพระนคร

ศาลหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อเสือ

ศาลเจ้าพ่อหอกลอง

ศาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

ศาลเจ้าพ่อเขาตก เจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์

ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง

ศาลเจ้าพ่อครุฑ

ศาลเจ้าบ้านหม้อ

ศาลเจ้าพ่อบุญมา

เทวาลัยพระวิษณุ

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทาง ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมในพระนคร ​

พิพิธภัณฑ์นิทรรศน์ รัตนโกสินทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

พิพิธภัณฑ์บางลำพู

พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยราชดำเนิน
หรือ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

มิวเซียมสยาม (Museum Siam)

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์